Kredyt inwestycyjny NA REMONT

Finansowanie wydatków bieżących

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe

 • przeznaczenie kredytu:
  • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości,
  • refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków pod warunkiem, że wydatki na inwestycję zostały poniesione nie wcześniej niż 12 m-cy przed datą złożenia wniosku o kredyt oraz zostały w sposób wiarygodny dla Banku udokumentowane,
 • kredyt przyznawany na okres do 15 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • niski minimalny udział własny kredytobiorcy w realizowanym przedsięwzięciu – już od 10% kosztów inwestycji
 • rozliczenie celowości wykorzystania kredytu na podstawie faktur/rachunków lub inspekcji pracownika Banku
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej na podstawie dyspozycji kredytobiorcy, jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • prowizja za gotowość kredytową w wys. 0,00% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku na poziomie 3,00 p.p.

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał danych okres odsetkowy (kwartał)

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Ostateczne warunki kredytowania, w tym wysokość opłat i prowizji oraz oprocentowania kredytu, są wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca