Rachunek bieżący i pomocniczy

Rozwiązania dla Biznesu

Opis oferty

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, jednostek i zakładów budżetowych.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością. Rachunek pomocniczy otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele. Rachunek pomocniczy otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele.

 

 •  swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze (Klienci mogą pobierać gotówkę bezpłatnie z bankomatów banków Spółdzielczej Grupy Bankowej),
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokacie terminowej,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • usługę zleceń stałych, w celu cyklicznego regulowania płatności,
 • dostęp do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu,
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
 • możliwość doładowania telefonu za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi za pomocą systemu SWIFT.
 • Środki na rachinku warantowane przez BFG