Lokaty standardowe

Zyskuj z czasem

Opis oferty

Rachunki lokat terminowych przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, jednostek i zakładów budżetowych.

 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość wyboru dogodnego okresu deponowania
 • lokata może się automatycznie odnowić na kolejny okres
 • dostęp do lokaty poprzez usługę bankowości elektronicznej
 • minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,-zł,
  środki można lokować na okresy – 1,2,3,6,12 miesięcy
 • lokata odnawia się automatycznie na kolejny okres umowny
 • po upływie okresu umownego odsetki od lokaty mogą zostać: dopisane do kapitału lokaty, przekazane na wskazany przez klienta rachunek lub pobrane w kasie banku.
 • środki na rachunku gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny