Kredyt obrotowy Na Start

Kredyt obrotowy Na Start

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z podejmowaną działalnością gospodarczą

 • przeznaczenie – finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT
 • kredytobiorca – podmiot podejmujący lub prowadzący nie dłużej niż 12 miesięcy rejestrowaną działalność gospodarczą (w tym rolniczą)
 • maksymalna długość okresu kredytowania – 36 m-cy
 • maksymalna kwota kredytu wynosi – 50.000 zł
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania 50% wartości kredytu/transzy kredytu* w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków – rachunkami, fakturami zgodnymi z celem kredytowania
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku na poziomie 6,00 p.p.

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.