Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących (doraźnych) potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

  • przeznaczenie kredytu – doraźne finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych – płatności zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych
  • maksymalna długość okresu kredytowania – 90 dni
  • uruchomienie kredytu jednorazowo
  • brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu
  • spłata kredytu: jednorazowo lub w ratach
  • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
  • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
  • prowizja przygotowawcza w wys. 0,50% kwoty udzielonego kredytu,

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

  • standardowe oprocentowanie kredytu zmienne w wys. 8,40% w stosunku rocznym
  • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.