Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

 • finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
 • maksymalna długość okresu kredytowania – 36 m-cy
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 m-cy
 • uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania:
  • w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania nie przekracza 12 m-cy,
  • w wys. 2,50% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 12 m-cy,

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • standardowe oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od długości okresu kredytowania:
  • w wys. 8,40% w stosunku rocznym – jeśli okres kredytowania nie przekracza 12 m-cy,
  • w wys. 8,90% w stosunku rocznym – jeśli okres kredytowania przekracza 12 m-cy,
 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.