Kredyt obrotowy Biznes Komfort

Kredyt obrotowy Biznes Komfort

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

 • finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
 • posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku)
 • maksymalna długość okresu kredytowania – 36 m-cy
 • maksymalna kwota kredytu wynosi – 500.000 zł
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 m-cy
 • uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • brak konieczności rozliczenia celowości wykorzystania kredytu
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania:
  • w wys. 1,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania nie przekracza 12 m-cy,
  • w wys. 1,50% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 12 m-cy i nie przekracza 24 m-cy,
  • w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu – jeżeli okres kredytowania przekracza 24 m-ce,

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku:
  • na poziomie 3,30 p.p. – jeżeli klient posiada w Banku usługę www lub kartę debetową do rachunku bieżącego
  • na poziomie 4,00 p.p. – w pozostałych przypadkach

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.