Kredyty obrotowe

Środki na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa