Factoring

Pośrednictwo handlowe

Opis oferty

Jeżeli posiadasz stałych kontrahentów dla których wystawiasz faktury lub od których kupujesz, chcesz szybko otrzymać środki finansowe za towary lub usługi, które sprzedajesz, skorzystaj z faktoringu. Współpracujemy z firmą Faktorzy S.A.

  • poprawienie płynności w wyniku wcześniejszego wpływu należności
  • zysk w wyniku szybszego obiegu kapitału obrotowego
  • możliwość wydłużania kontrahentom terminów płatności faktur
  • poprawienie wizerunku firmy dzięki pewnemu i terminowemu regulowaniu jej zobowiązań
  • możliwość uzyskania rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań (faktoring na Dostawców)
  • weryfikacja wiarygodności kontrahentów,
  • poprawienie struktury bilansu firmy (spadek należności po stronie aktywów)
  • zapewnienie elastycznego finansowania, szczególnie ważne przy wzroście obrotów
  • brak twardych zabezpieczeń majątkowych

Skontaktuj się z doradcą, by zapytać o szczegóły