Płatności masowe

Udogodnienia

Opis oferty

Posiadacz rachunku, posiadający w Banku rachunek rozliczeniowy może skorzystać z usługi płatności masowych, polegającej na obsłudze przez Bank na rzecz posiadacza rachunku płatności, o charakterze masowym, kierowanych na rachunek rozliczeniowy poprzez rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności.

  • usługa dedykowana dla firm świadczących usługi dla znacznej liczby odbiorców
  • automatyczna identyfikacja klienta i rodzaju płatności
  • automatyczne księgowania wpłat
  • oszczędność czasu
  • wygenerowanie rachunków wirtualnych
  • podpisanie  z bankiem stosownej umowy