Lokata SGB
2023

- wygraj 100 000 zł!
A Ty co zrobisz jak wygrasz?

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Wielka Loteria Lokat – wygraj 100 000 zł!

Z okazji loterii przygotowaliśmy dla naszych klientów specjalną, promocyjną lokatę – Lokatę SGB 2023!

  • lokata 3-miesięczna – nieodnawialna,
  • oprocentowanie stałe – 5,50% w skali roku,
  • minimalna kwota lokaty 5.000 zł,
  • brak maksymalnej kwoty lokaty,
  • lokata dostępna w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  • lokatę można założyć w terminie trwania Loterii, tj. od 02.10.2023r. do 29.12.2023r.

Każdy z nas ma inne marzenia, plany, cele. Banki Spółdzielcze SGB wspierają klientów w ich realizacji.

 

Czy jest to podróż życia ✈️, wymarzony nowoczesny dom z pompą 🏠, czy pełen babcinej miłości ogród zabaw ⚽.

 

Dlatego nie tylko dbamy o dobre lokaty, które pomagają osiągnąć wymarzony cel, ale też każdy, kto lokatę założy, ma teraz szansę wygrać 100 000 zł. Dodatkowo w naszym banku do wygrania 5 nagród pieniężnych o wartości 2000 zł. Dobrze dbać o duże… i o te mniejsze marzenia!

 

Jak możesz wygrać 100 000 zł? To proste!

Szczegóły sprawdzisz w regulaminie loterii na loterialokat.sgb.pl.

Warunki i korzyści

udział w losowaniu 5x100 000 zł, 5x2000 zł

oprocentowanie 5,50%

lokata 3-miesięczna

bezpieczeństwo gwarantowane przez BFG

Informacje dodatkowe

Organizator loterii

Organizatorem Loterii promocyjnej „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. By do niej przystąpić, otwórz w Banku Spółdzielczym SGB objętym Loterią promocyjną lokatę 3-miesięczną określoną w Regulaminie Loterii Promocyjnej. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączone są lokaty otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Okres promocji, w którym możesz zawrzeć umowę lokaty, trwa od 2.10 do 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje o Loterii promocyjnej, w tym warunki założenia lokaty, informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od klienta w związku z korzystaniem z konta, warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród oraz lista Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej – dostępnym na stronie internetowej www.loterialokat.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną. Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych banków spółdzielczych oraz więcej informacji na ich temat dostępne są na stronie www.sgb.pl.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

 

A Ty co zrobisz, jak wygrasz?