Kredyt mieszkaniowy

Środki na dom

Opis oferty

Jeżeli planujesz zakup mieszkania, domu, nasz kredyt mieszkaniowy czeka na Ciebie! Jeśli już posiadasz własne mieszkanie lub dom, możemy sfinansować jego rozbudowę albo remont; możemy też ubezpieczyć Ciebie oraz kredytowaną inwestycję

Korzystając ze wsparcia finansowego w postaci kredytu mieszkaniowego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni:

 • pieniądze przeznaczasz na dowolną inwestycję związaną z posiadaną lub nabywaną nieruchomością mieszkalną,
 • pieniądze uzyskasz w gotówce lub przelewem na swój rachunek – rozliczenie kredytu następuje na podstawie inspekcji naszego Doradcy

maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów oraz oceny zdolności kredytowej dokonanej przez bank – maksymalnie 560.000 zł i nie więcej niż 70-krotność uzyskiwanych dochodów netto

 • dostaniesz go nawet wtedy, jeśli masz niewysokie dochody – Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców
 • zyskujesz atrakcyjne oprocentowanie oraz niską prowizję
 • dostosowujesz harmonogram spłat rat i odsetek do własnych potrzeb – okres spłaty możesz rozłożyć aż na 30 lat
 • możesz przesunąć spłatę kapitału nawet o 24 miesiące
 • masz do wyboru rodzaj rat – malejące lub annuitetowe ( równe )
 • otrzymujesz atrakcyjne finansowanie do 80% kosztów inwestycji
 • możesz uzyskać do 20% kosztów inwestycji na dowolny cel konsumencki
 • chcąc zapewnić spłatę w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, możesz skorzystać z kredytu mieszkaniowego wraz z ubezpieczeniem na życie Concordia S.A.
 • otwórz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w naszym Banku i nie zaprzątaj sobie głowy terminami spłat kredytu
 • chcesz kupić działkę budowlaną
 • budujesz, rozbudowujesz i wykańczasz dom lub mieszkanie
 • chcesz uzyskać spółdzielcze prawo do mieszkania lub domu w spółdzielni mieszkaniowej
 • gdy chcesz kupić dom lub mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • planujesz remont
 • chcesz kupić działkę budowlaną lub rekreacyjną z domkiem letniskowym
 • chcesz kupić lub zbudować garaż
 • planujesz zamianę domu lub mieszkania,
 • masz wiele innych potrzeb związanych z mieszkaniem
 • chcesz spłacić kredyt mieszkaniowy przeznaczony na ww. cele w innym banku
 • prowizja wstępna 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu w wys. 0,00%

Wariant I:
Udział własny kredytobiorcy ≥ 40% wartości inwestycji,  kwota kredytu ≥ 150.000 zł

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego – zmienne w wys. WIBOR 3M + stała marża Banku w wys. 1,85 p.p.
Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym okres odsetkowy i obowiązuje przez kolejny kwartał kalendarzowy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 3,97%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 285.830,89 zł, oprocentowanie zmienne 3,58% (stopa referencyjna WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 1,85 p.p.), całkowity koszt kredytu 85.830,89 zł (w tym: prowizja 4.000,00 zł, odsetki 80.371,89 zł, opłata za korzystanie z ROR 1.440,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 1.168,21 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 1.169,70 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości – koszty nie zostały wliczone do RRSO.

Wariant II:
Udział własny kredytobiorcy < 40% wartości inwestycji,  kwota kredytu ≥ 150.000 zł
Udział własny kredytobiorcy ≥ 40% wartości inwestycji,  kwota kredytu < 150.000 zł
Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego – zmienne w wys. WIBOR 3M + stała marża Banku w wys. 2,10 p.p.
Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym okres odsetkowy i obowiązuje przez kolejny kwartał kalendarzowy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 4,18%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 225.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 356.336,48 zł, oprocentowanie zmienne 3,83% (stopa referencyjna WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 2,10 p.p.), całkowity koszt kredytu 131.336,48 zł (w tym: prowizja 4.500,00 zł, odsetki 125.017,48 zł, opłata za korzystanie z ROR 1.800,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu w 300 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 1.166,73 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 1.165,21 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości – koszty nie zostały wliczone do RRSO.

Wariant III:
Udział własny kredytobiorcy < 40% wartości inwestycji,  kwota kredytu < 150.000 zł
Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego – zmienne w wys. WIBOR 3M + stała marża Banku w wys. 2,10 p.p.
Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym okres odsetkowy i obowiązuje przez kolejny kwartał kalendarzowy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłacanego jednorazowo wynosi 4,64%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 136.964,75 zł, oprocentowanie zmienne 4,08% (stopa referencyjna WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 2,35 p.p.), całkowity koszt kredytu 36.964,75 zł (w tym: prowizja 2.000,00 zł, odsetki 33.865,75 zł, opłata za korzystanie z ROR 1.080,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu w 180 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 743,70 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 743,50 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości – koszty nie zostały wliczone do RRSO.

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu