Kredyt gotówkowy NA REMONT

Finansowanie wydatków bieżących

Opis oferty

Odpowiednio dopasowane finansowanie wydatków bieżących gwarantuje satysfakcję oraz minimalizuje koszty; jeśli więc planujesz remont domu lub mieszkania, chcesz stworzyć ogród marzeń, a jednocześnie nie chcesz obciążać swojej nieruchomości hipoteką, przyjdź do Powiatowego Banku Spółdzielczego i dostosuj ofertę kredytu gotówkowego NA REMONT do swoich potrzeb

Korzystając ze wsparcia finansowego w postaci kredytu gotówkowego NA REMONT w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

 • pieniądze możesz przeznaczyć jeden z poniższych celów:
  • przebudowę, rozbudowę, modernizację oraz remont budynków mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych
  • remont lokali mieszkalnych,
  • zakup wyposażenia nieruchomości mieszkalnych ( mebli, białej armatury, itp., za wyjątkiem sprzętu RTV i AGD [nie wymagającego trwałego montażu])
  • zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych ( utwardzenie terenu, ogrodzenie, założenie ogrodu, itp.)
 • zaledwie 50% wartości udzielonego kredytu musisz udokumentować fakturami/rachunkami zgodnymi z celem kredytowania, w terminie 6 m-cy od dnia wypłaty kredytu
 • pieniądze uzyskasz w gotówce lub przelewem na swój rachunek

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów oraz oceny zdolności kredytowej dokonanej przez bank – maksymalnie 50.000 zł i nie więcej niż 20-krotność uzyskiwanych dochodów netto; minimalna kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł,

 • zyskujesz atrakcyjne oprocentowanie oraz niską prowizję
 • dostosowujesz harmonogram spłat rat i odsetek do własnych potrzeb – okres spłaty możesz rozłożyć nawet na 10 lat
 • nie obciążasz nieruchomości hipoteką – zabezpieczenie kredytu stanowić może pełnomocnictwo do ROR, weksel In blanco lub inne uzgodnione z bankiem
 • chcąc zapewnić spłatę w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, możesz skorzystać z kredytu wraz z ubezpieczeniem na życie Concordia S.A.
 • otwórz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w naszym Banku i nie zaprzątaj sobie głowy terminami spłat kredytu
 • prowizja wstępna 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza w wys. 3,00% kwoty udzielonego kredytu

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 50,00 zł

 • prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu w wys. 0,00%
 • oprocentowanie kredytu uzależnione od okresu kredytowania
  • kredyty gotówkowe z terminem spłaty do 3 lat – oprocentowanie stałe w wys. 8,20% w stosunku rocznym
  • kredyty gotówkowe z terminem spłaty pow. 3 lat – oprocentowanie zmienne w wys. WIBOR 12M + stała marża banku w wys. 6,00 p.p.

Stawka bazowa WIBOR 12M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek i obowiązuje począwszy od dnia 1 lutego tego roku

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

RRSO dla kredytu gotówkowego NA REMONT wynosi 12,40% przy następujących założeniach:  całkowita kwota kredytu 7.000,00 zł, oprocentowanie stałe w wys. 8,20% w stosunku rocznym, raty kapitałowo-odsetkowe malejące płatne miesięcznie – najwyższa (pierwsza) rata kredytu wynosi 254,66 zł, najniższa (ostatnia) rata kredytu wynosi 201,61 zł, okres spłaty 36 miesięcy, prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu 210,00 zł, odsetki od kredytu 98,87 zł, całkowity koszt kredytu 1.208,87 zł, całkowita kwota do zapłaty 8.208,87 zł

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.