Karty przedpłacone

Operacje bezgotówkowe

Opis oferty

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza na okaziciela, za pomocą której można dokonywać transakcji w kraju i za granicą.

Posiadacz/Użytkownik karty może dokonać:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty,
 • płatności przez Internet,
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i / lub rewersie karty

Karta przedpłacona:

 • karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje w połączeniu z rachunkiem karty i może być wykorzystana do transakcji po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty, pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonane kartą z uwzględnieniem limitów dziennych
 • wykorzystanie środków dostępnych na Rachunku karty jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez dokonanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

Karta wydawana jest dla osób fizycznych.

 • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • Posiadacz karty może zakupić dowolną ilość kart przedpłaconych
 • karta ważna jest przez rok
 • karta nie jest wznawiana automatycznie na kolejny rok
 • środki pozostałe na karcie, która utraciła ważność mogą zostać wypłacone przez Posiadacza karty w formie gotówkowej, w formie przelewu na wskazany przez Posiadacza karty rachunek lub na rachunek nowej karty

W przypadku utraty karty, jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę podając numer karty. Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę przez 7dni w tygodniu pod numerami telefonu:

 • w kraju – tel. 22 515 31 50
 • zagranicy – tel. (+48) 22 515 31 50
 • w banku wydającym kartę
 • w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart ZBP – (+48) 828 828 828