Polecenie zapłaty

Udogodnienia

Opis oferty

Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty, to usługa pozwalająca na automatyczne inicjowanie płatności za otrzymane faktury wprost z Twojego rachunku.

 • bezpieczeństwo ( usługa wprowadzona do krajowego systemu rozliczeń pieniężnych )
 • do rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty wymagana jest zgoda płatnika
 • zgoda udzielana jest w 2 egzemplarzach – po jednym dla wierzyciela i banku
 • w przypadku wątpliwości związanych z kwotą obciążenia płatnik może do wyjaśnienia sprawy anulować każdą transakcję
 • wszystkie transakcje dokonane za pomocą Polecenia Zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym
 • to odbiorca (dostawca usługi) i bank dbają o prawidłowe, terminowe i bezbłędne przeprowadzenie transakcji. Nad prawidłowym przepływem danych czuwa za pomocą systemu ELIXIR  Krajowa Izba Rozliczeniowa
 • w pełni elektroniczna forma przepływu informacji i rozliczeń redukuje możliwość powstania prostych błędów
 • płatnik nie jest narażony na niedogodności osobistego dokonywania przelewów, a w szczególności operowania gotówką
 • Polecenie Zapłaty jest wygodne, bo płatność inicjuje wystawca rachunku w ustalonym terminie  – Ty masz spokój
 • Transakcja jest realizowana elektronicznie, co eliminuje ryzyko popełnienia błędu podczas odręcznego wprowadzania danych –Ty masz pewność
 • Nie musisz już chodzić na pocztę ani do banku, bo rachunki płacą się same – Ty masz czas

Polecenie Zapłaty skutecznie chroni obie strony i zapewnia płacenie rachunków na czas, jeśli tylko posiadasz odpowiednie środki na swoim koncie

Oszczędzasz czas, ale oszczędzasz też pieniądze, gdyż za polecenie zapłaty pobieramy tylko symboliczną opłatę

Rachunki można opłacać na wiele sposobów, dzięki poleceniu zapłaty można zyskać dodatkowe korzyści. Wielu dostawców usług premiuje tę formę płatności oferując dodatkowe bonusy