Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym

Edukacja finansowa najmłodszych

Opis oferty

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankiem.

SKO banner 2_ogólnyCelem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankiem, a zwłaszcza:

  1. propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO;
  2. upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
  3. popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banków Spółdzielczych;
  4. kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, potencjalnych klientów Banków Spółdzielczych.

 W konkursie mogą brać udział SKO współpracujące z Bankiem, Opiekunowie SKO i uczniowie szkół, w których SKO działają.