Szanowni Państwo !

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni uprzejmie informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62) wprowadził od dnia 1 lipca 2018 r. do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych, który umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych (PLN) Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni otworzył rachunek VAT, który będzie powiązany z tym rachunkiem. Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT, musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty rachunek VAT nie będzie otwierany.

Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych w Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając, czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni otworzył rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z klientem, ani aneksu. Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy.

Od 1 lipca 2018 r. nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w danym banku.

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące salda na Państwa rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz na wyciągach udostępnianych Państwu zgodnie z dotychczasowymi zasadami współpracy.

O numerze NRB Powiatowy Bank Spółdzielczy informuje Klientów w odrębnej korespondencji. Jednocześnie numer NRB otwartego rachunku VAT dostępny jest w bankowości elektronicznej oraz Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

SPLIT PAYMENT – INFORMACJE DODATKOWE

powrót do listy aktualności