Informujemy, że klienci, którzy chcą otrzymywać świadczenie w ramach Programu Rodzina 500+ z zachowaniem ciągłości otrzymywanego świadczenia, powinni złożyć nowy wniosek najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Przypominamy również, że taki wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej oferowanej przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.  Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina 500+ na stronach internetowych: https://rodzina500plus.gov.pl/ lub na https://obywatel.gov.pl/

powrót do listy aktualności