agro1

Od 26 lutego 2016 roku rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się w każdym z Oddziałów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa:

  • preferencyjna linia kredytowa ARiMR udzielana w okresie od dnia 26.02.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.,
  • oprocentowanie kredytu płacone przez Klienta – 0%,
  • niska prowizja przygotowawcza – zaledwie 0,25% kwoty kredytu,
  • spłata kredytu następuje w terminie ustalonym z bankiem, jednak nie później niż do dnia 14.07.2016 r.,
  • pomoc ARiMR jest przyznawana w formule de minimis,
  • brak konieczności rozliczenia kredytu,
  • uproszczona procedura, szybka decyzja kredytowa – wszelkie formalności, po przedłożeniu zaświadczenia kierownika biura powiatowego ARiMR, można załatwić w Oddziale Banku – nasz Doradca pomoże przygotować niezbędne formularze.

Zapraszamy do najbliższego Oddziału Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

agro1

powrót do listy aktualności