Linia K01 i K02 – wznowienie produkcji

Linia K01 i K02

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w ramach którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga w spłacie części oprocentowania kredytu bankowego

 • przeznaczony jest na finansowanie potrzeb gospodarstwa rolnego związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 • dostępne linie kredytowe:
  • K01 – linia inwestycyjna
  • K02 – linia obrotowa
 • maksymalna długość okresu kredytowania – okres kredytowania powinien zakończyć się po maksymalnie 4 latach od daty wystąpienia szkód
 • karencja w spłacie kapitału – do 24 miesięcy
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • wysokość prowizji i opłat na rzecz Banku związanych z kredytem, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku nie wyższą niż 2,50 p.p., płacone przez:
  • kredytobiorcę w wysokości:
   • linia K02 – 0,5 oprocentowania obliczonego zgodnie z powyższym sposobem, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk
   • linia K01 – 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z powyższym sposobem, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone jest tym sposobem wynosi poniżej 3% – w wysokości tego oprocentowania,
  • ARiMR – w pozostałej części
 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.