Karty charge

Operacje bezgotówkowe

Opis oferty

Karty z odroczonym terminem płatności typu „charge” dla osób fizycznych, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic, są międzynarodowymi kartami płatniczymi za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać transakcji w kraju i za granicą.

Posiadacz/Użytkownik karty może dokonać:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej punktach handlowych i usługowych akceptujących karty,
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty.

z fizycznym użyciem karty – wymagających autoryzacji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN na potwierdzenie:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, wyposażonych w terminale POS lub imprintery,
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach,
 • płatności w terminalach niewymagających potwierdzenia transakcji bezgotówkowej poprzez użycie podpisu lub numeru PIN, akceptujących karty danej organizacji płatniczej, w takim przypadku autoryzacja następuje poprzez przekazanie karty;
 • bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), których autoryzacja polega na podaniu, w zależności od wymagań odbiorcy, albo prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. wartość CVV2/CVC2), a w przypadku serwisów internetowych oferujących usługę 3D-Secure, po podaniu osobistego hasła albo prawidłowego numeru karty i daty ważności:

operacje zapłaty kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO)

 • operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem internetu,
 • operacje zapłaty za przyszłe świadczenia okresowe (np. płatności abonamentowe/cykliczne).

 Uwaga: przy dokonywaniu operacji na odległość zamówienia telefoniczne, pocztowe lub poprzez Internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych  firm dokonujących sprzedaży na odległość.

W przypadku utraty karty, jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę podając numer karty. Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę przez 7dni w tygodniu pod numerami telefonu:

 • w kraju – tel. 22 515 31 50
 • zagranicy – tel. (+48) 22 515 31 50
 • w banku wydającym kartę
 • w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart ZBP – (+48) 828 828 828